Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

 

Členské příspěvky na sezónu 2020/2021

Členská schůze spolku na svém zasedání konaném dne 1.6.2020, jako nejvyšší orgán spolku, projednala návrh výboru spolku na výši členských příspěvků oddílových členů spolku v sezóně 2020/21 a přijala následující rozhodnutí o výši členských příspěvků oddílových členů spolku:

Přípravka až 2. třída: 8.000,- Kč plus první 2 měsíce činnosti v klubu zdarma

3. třída: 10.500,- Kč

4. třída: 11.000,- Kč

5. třída: 13.500,- Kč

6. až 9. třída: 15.000,- Kč

Dorost: 14.500,- Kč

Junioři: 13.500,- Kč

Při stanovení výše členských příspěvků vzala členská schůze v úvahu následující skutečnosti:

1) Roční příspěvky budou zahrnovat veškeré náklady na sportovní činnost v sezóně, tj. období od 1.8.2020 do 30.6.2021. Spolek tedy pokračuje v odklonu od systému předchozího vedení, kdy kromě ročních příspěvků, platili rodiče členů samostatně přípravu v srpnu (položkami, které příspěvky neobsahují zůstávají poplatky za soustředění, turnaje, příměšťáky a aktivity nad rámec klubu, které si zvolí trenér).
2) Pro klub je výrazným rizikovým faktorem omezování zdrojů z dotačních programů MMB tak, jak probíhalo od roku 2016 :
2016: 5.502 tis. Kč.
2017: 4.556 tis. Kč, tj. meziročně méně o 17%
2018: 4.291 tis. Kč, tj. meziročně méně o 6%
2019: 4.113 tis. Kč, tj. meziročně méně o 4%

Zároveň dochází k průběžnému zvyšování většiny nákladů na činnost (typu rozhodčí, cestovné, atd.).

3) Sociální fond – možnost pro členy klubu, kteří mají důvod hodný zvláštního zřetele, podat písemnou žádost o individuální úpravu výše příspěvků. Případné žádosti budou na společném srpnovém jednání výboru a dozorčí rady spolku projednány a stanovisko sděleno rovněž písemnou formou. Termín pro podání žádosti pro sezónu 2020/21 je do 31.7.2020.

4) Zapojení hráčů juniorky a dorostu do projektu „Rozvoj klubismu“: Pokračování loni zahájeného projektu zapojení hráčů do života klubu s finančním benefitem pro participující hráče.

5) Splatnost příspěvků je 1.8.2020. Preferujeme a prosíme o uhrazení příspěvků jednorázově. I pro letošní rok však zůstává možnost úhrady ve dvou rovnoměrných splátkách, a to první se splatností 1.8.2020 a druhou se splatností 30.10.2020.

6) Příspěvky pro druhé dítě (aktivního člena / hráče) jsou zvýhodněny slevou ve výši 30% a na třetí dítě (aktivního člena / hráče) slevou ve výši 70% z výše příspěvků.

Výbor spolku HCM Úvoz Brno, z.s.

NahoruNahoru
Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím