Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Členské příspěvky na sezónu 2021/2022

Členská schůze spolku na svém zasedání konaném dne 1.6.2021, jako nejvyšší orgán spolku, projednala návrh výboru spolku na výši členských příspěvků oddílových členů spolku v sezóně 2021/22 a výbor spolku následně  přijal následující rozhodnutí o výši členských příspěvků oddílových členů spolku pro sezónu 2021/22:
 

pozn.: Za Úvozové hráče se považují i Ti, kteří přestoupili na víceleté gymnázium.

Splatnost příspěvků je SRPEN 2021. Preferujeme a prosíme o uhrazení příspěvků jednorázově. I pro letošní rok však zůstává možnost úhrady ve dvou splátkách, a to první se splatností  v srpnu 2021 a  druhou se splatností  k 30.10.2021. 

Příspěvky pro druhé dítě (aktivního člena / hráče) jsou zvýhodněny slevou ve výši 30% a na třetí dítě (aktivního člena / hráče) slevou ve výši 70% z výše příspěvků.

 

Při stanovení výše členských příspěvků musel výbor zohlednit následující skutečnosti:

1)    Roční příspěvky zahrnují veškeré náklady na sportovní činnost v sezóně, tj. období od 1.8.2021 do 30.6.2022. Spolek tedy pokračuje v odklonu od systému předchozího vedení, kdy kromě ročních příspěvků, platili rodiče členů samostatně přípravu v srpnu (položkami, které příspěvky neobsahují zůstávají případné poplatky za soustředění, turnaje, příměstské tábory a aktivity nad rámec klubu, které si zvolí trenér).

2)    Bohužel i letos nám nezbývá než konstatovat, že pokračuje meziroční omezování zdrojů z dotačních programů MMB, které se v roce 2021 dostalo na kritickou úroveň:  

2016:    5.502 tis. Kč.
2017:    4.556 tis. Kč, tj. meziročně méně o 17%
2018:    4.291 tis. Kč, tj. meziročně méně o 6%
2019:     4.113 tis. Kč, tj. meziročně méně o 4% 
2020:    3.827 tis. Kč, tj. meziročně méně o 7%
2021:     3.392 tis. Kč, tj. meziročně méně o 13%

Za posledních 5 let došlo ke snížení dotací celkem o 38 % !

Oproti tomu jsou meziročně zvyšovány provozní náklady typu rozhodčí, cestovné, energie atd..

3)    Sociální fond – možnost pro členy klubu, kteří mají důvod hodný zvláštního zřetele, podat písemnou žádost o individuální úpravu výše příspěvků. Případné žádosti budou na společném srpnovém jednání výboru a dozorčí rady spolku projednány a stanovisko sděleno rovněž písemnou formou. Termín pro podání žádosti pro sezónu 2021/22 je do 31.7.2021.

4)    Zapojení hráčů nejen juniorky a dorostu do projektu „Rozvoj klubismu“: Pokračování předloni zahájeného projektu zapojení hráčů do života klubu s finančním benefitem pro participující hráče.

 

Výbor spolku HCM Úvoz Brno, z.s.

NahoruNahoru
Zavřít
Loading...