Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Členské příspěvky na sezónu 2022/2023

Členská schůze spolku na svém zasedání konaném dne 15.6.2022, jako nejvyšší orgán spolku, projednala návrh výboru spolku na výši členských příspěvků oddílových členů spolku v sezóně 2022/2023 a výbor spolku následně přijal následující rozhodnutí o výši členských příspěvků oddílových členů spolku pro sezónu 2022/2023:

Splatnost příspěvků je SRPEN 2022. Na přechod k jednorázové platbě jsme od roku 2019 upozorňovali. Vzhledem k současné situaci s dotacemi již musíme k tomuto kroku nyní přistoupit. Zachováváme však možnost úhrady ve dvou splátkách, a to první se splatností v srpnu 2022 a druhou se splatností k 30.10.2022.

Platbu proveďte na účet č.2801634969/2010, v.s. 202223, do pozn. jméno hráče/ročník.

Jako bonus získá každý člen, za kterého budou plně uhrazeny členské příspěvky oddílových členů v řádném termínu, tj. do 31.8.2022, oddílové tričko.

Příspěvky pro druhé dítě (aktivního člena / hráče) jsou zvýhodněny slevou ve výši 30% a na třetí dítě (aktivního člena / hráče) slevou ve výši 60% z výše příspěvků.

Při stanovení výše členských příspěvků musel výbor zohlednit následující skutečnosti:

 1. Roční příspěvky zahrnují náklady na sportovní činnost v sezóně, tj. období od 1.8.2022 do 30.6.2023. Spolek tedy pokračuje v odklonu od systému předchozího vedení, kdy kromě ročních příspěvků, platili rodiče členů samostatně přípravu v srpnu (položkami, které příspěvky neobsahují zůstávají případné poplatky za soustředění, turnaje, příměstské tábory a aktivity nad rámec klubu, které si zvolí trenér).

 2. Bohužel i letos nám nezbývá než konstatovat, že pokračuje meziroční omezování zdrojů z dotačních programů MMB, které se v roce 2021 dostalo na kritickou úroveň:

  1. 5.502 tis. Kč.

  2. 4.556 tis. Kč, tj. meziročně méně o 17%

  3. 4.291 tis. Kč, tj. meziročně méně o 6%

  4. 4.113 tis. Kč, tj. meziročně méně o 4%

  5. 3.827 tis. Kč, tj. meziročně méně o 7%

  6. 3.160 tis. Kč, tj. meziročně méně o 17%

  Za posledních 6 let došlo ke snížení dotací celkem o 2.342.000,-Kč !!!

  Oproti tomu jsou meziročně zásadně zvyšovány provozní náklady typu rozhodčí, cestovné, energie atd..

 3. SOCIÁLNÍ FOND – možnost pro členy klubu, kteří mají důvod hodný zvláštního zřetele, podat písemnou žádost o individuální úpravu výše příspěvků. Případné žádosti budou na společném srpnovém jednání výboru a dozorčí rady spolku projednány a stanovisko sděleno rovněž písemnou formou. Termín pro podání žádosti pro sezónu 2022/23 je do 31.7.2022.

 4. Zapojení hráčů nejen juniorky a dorostu do projektu „Rozvoj klubismu“: Pokračování předloni zahájeného projektu zapojení hráčů do života klubu s finančním benefitem pro participující hráče.

V Brně dne 17.6.2022

Výbor spolku HCM Úvoz Brno, z.s.

 

NahoruNahoru
Zavřít
Loading...