Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Členské příspěvky na sezónu 2023/2024

Vážení rodiče,

členská schůze spolku na svém zasedání konaném dne 1.6.2023, jako nejvyšší orgán spolku, projednala stanovisko výboru spolku týkající se členských příspěvků oddílových členů spolku na sezónu 2023/2024 a pověřila výbor spolku přijat následující rozhodnutí o výši členských příspěvků oddílových členů spolku pro sezónu 2023/2024.

Při stanovení výše členských příspěvků musel výbor zohlednit nestabilitu a nepředvídatelnost cenového vývoje v ČR a stanovit výši příspěvků na období části sezóny spadající do roku 2023, tzn. do 31.12.2023. Výše příspěvků v tomto období byla ponechána v cenové hladině roku 2022, přepočítáno poměrně na jednotlivé měsíce.

O výši příspěvků části sezóny spadající do roku 2024, tj. od 1.1.2024 do 30.4.2024 rozhodne výbor klubu k 1.1. 2024 se splatností k 20.1.2024.

Splatnost příspěvků je červenec 2023.

Platbu proveďte na účet č.2801634969/2010, v.s. 202324, do pozn. jméno hráče/ročník.


Příspěvky pro druhé dítě (aktivního člena / hráče) jsou zvýhodněny slevou ve výši 25% a na třetí dítě (aktivního člena / hráče) slevou ve výši 50% z výše příspěvků.


SOCIÁLNÍ FOND – možnost pro členy klubu, kteří mají důvod hodný zvláštního zřetele, podat písemnou žádost o individuální úpravu výše příspěvků. Případné žádosti budou na společném srpnovém jednání výboru a dozorčí rady spolku projednány a stanovisko sděleno rovněž písemnou formou. Termín pro podání žádosti pro sezónu 2023/24 je do 15.7.2023.


Možnosti zapojení hráčů :
1) Zapojení hráčů nejen juniorky a dorostu do projektu „Rozvoj klubismu“: Pokračování projektu zapojení hráčů do života klubu s finančním benefitem pro participující hráče. Více info u vedení klubu.
2) možnost pro hráče, kteří dosáhli 15-ti let věku pískat utkání minihokeje za finanční odměnu. Info Radek Husák.


V Brně dne 20.6.2023
Výbor spolku HCM Úvoz Brno, z.s.

NahoruNahoru
Zavřít
Loading...